Gravsted

Alle har rett til fri grav i 20 år. Etterlatte har råderett over gravstedet ut
festetiden. Når festetiden er over går graven tilbake til kirkegården.
Hvis ønskelig, kan festetiden forlenges.
Kirkegårdsvedtekter og lokale bestemmelser kan inneholde særlige
regler. Spør oss hva som gjelder på den aktuelle gravlunden.