Seremoni

Det er flere typer seremonier som kan benyttes ved en begravelse.
De vanligste seremoniene som benyttes er:
Kirkelig seremoni
Humanistisk seremoni
Bisettelse har som oftes en seremoni lik en begravelse men da uten jordfestelse, En Bisettelse hos oss avsluttes som oftes med at bårebilen forlater stedet der bisettelsen har funnet sted og kjører til et Krematorium.
Kremasjon
Askespredning
Det er ingen krav i lovverket om seremonier og alle står fritt i valg av seremoni eller ikke.