Stønader og trygdeytelser

I forbindelse med en begravelse kan det være mulig å fremstille ulike krav om stønader. Det kan være behovsprøvd tillegsstønad eller stønad til båretransport, vårt byrå vil informere og være behjelpelig med å fremsette disse kravene.

Mer detaljert informasjon om deres rettigheter finner dere hos NAV.