Ved dødsfall

Når en av de nærmeste dør, er det for de aller fleste normalt å kontakte et begravelsesbyrå. Her får man nødvendig profesjonell hjelp, til de ulike formaliteter, som må ordnes i løpet av kort tid. Ikke minst de første døgn kan være en påkjenning for pårørende, og det er derfor godt å kunne overlate denne delen av prosessen til folk som er dyktige på sitt felt. Sorgen kan være tung nok å komme gjennom uten å måtte ordne med alt det praktiske. For noen kan det likevel være godt å ta del i noen av de praktiske gjøremål, og dette tar byrået hensyn til.

Les mer

Blomster

Vårt begravelsesbyrå har samarbeid med Sjurbolet Blomster.  Deres egenproduksjon av sorgbinderi sørger for at dere  får levert den beste kvalitet på ferdig produkt.

Les mer

Kister & urner

Vi tilbyr et bredt utvalg av kister og urner,  våre gravferdskonsulenter hjelper dere gjerne med valget.

Les mer